A. CON NGƯỜI

1. Công lý – việc đúng nên làm

Tập 1 : Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4

Tập 2 : Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Tập 3: Phần 1 Phần 2 Phần3 | Phần 4

Tập 4: Phần 1 | Phần 2 Phần 3 | Phần 4

Tập 5 || Tập 6 || Tập 7 || Tập 8 || Tập 9 || Tập 10

UPLOADING….

2. Bí mật đồng hồ cơ thể  ||  click –> xem

3. Lo lắng về vị thế

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3

4. Nỗi sợ hãi

Tập 1 || Tập 2 ||

5. Bí ẩn giấc mơ  ||  click  –> xem

6. Cơ thể người.

Tập 1: Câu chuyện cuộc sống (Life story)

Tập 2: Điều kỳ diệu hàng ngày (An Everyday Miracle)

Tập 3: Những chập chững đầu đời

Tập 4: Phát triển (Raging Teens)

Tập 5: Não bộ phát triển ((Brain Power)

Tập 6: Lão hóa (As Time Go By)

7. Bí ẩn về Tình Yêu

Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4 || Phần 5 || Phần 6 |Phần 7 ||Phần 8

8. Bí ẩn đồng hồ cơ thể.

Phần 1 ||Phần 2 ||Phần 3 ||Phần 4

B. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Vòng đời điện thoại di động || Bấm để xem

2. Lịch sử mạng Internet || Bấm để xem

3. Tin tặc –  Thiên thần hay tội phạm || Bấm để xem.

C. KHOA HỌC TỰ NHIÊN


1. Loạt phim Vũ trụ

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3 || Tập 4 || Tập 5 || Tập 6 || Tập 7 || Tập 8 || Tập 9 || Tập 10 ||

2. Độ Không Tuyệt Đối

D. THỂ LOẠI KHÁC


1. Jesus: Một câu chuyện thật

Tập 1:Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Tập 2:Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

Tập 3:Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4

2. HELVETICA

Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4 || Phần 5 || Phần 6

3. Một năm ở Tây Tạng

Tập 1: Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4

Tập 2: Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4

4. Lịch sử tiền tệ

Tập 1: Phần 1 || Phần 2 || Phần 3

Tập 2: Phần 1 || Phần 2 || Phần 3 || Phần 4

E. THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


1. BBC 11th hour Earth

Phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 Phần 6 | Phần 7 | Phần 8 | Phần 9

2. Thời kỳ ngu muội

3. Địa cầu kiến tạo nhân loại

Tập 1: Nước

Tập 2 : Lòng đất

Tập 3: Gió

Tập 4: Lửa

UPLOADING……….

4. Food – INC

Phần 1 | Phần 2 Phần 3 | Phần 4 | Phần 5 | Phần 6 Phần 7 |


Advertisements