Photo of www.congtruongit.com
PIC:
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Photo of www.congtruongit.com
Với những ai chơi bằng card ATI thì sau khi vào game đến phần menu chính của game thì thoát ra nhé nếu không vào game sẽ bị bug đó. Sau đó vào My DocumentsCAPCOMSUPERSTREETFIGHTERIV mở file Config.cfg sửa RenderingThread=ON thành RenderingThread=OFF
Bạn nào chơi game bị chậm thì vào phần setting của game xong chọn graphics setting rồi chỉnh framerate sang fixer nhé
Pass Download : www.gamehay.net
Advertisements