Nhanh lên, 1 phút nữa lái đi mất đừng trách!

Ngủ đi cưng…

Like a boss!

Không nhìn, không nghe, không nói!

Đêm qua lỡ uống quá chén…

Thế là nàng bỏ ta rồi…
Advertisements