Ebook đóng vai trò như một từ điển luật Việt để các bạn tiện tra cứu.

Nhà sản xuất: Vietlaw
Bản quyền:  Freeware
Trên nền:  Windows All
Kích thước:  2 MB

DOWLOAD :
                                      http://www.mediafire.com/?f8qax8mldm829c4
PASS :  tech24.vn
Advertisements